Forvandlingsværkstedet

Forvandlingsværkstedet er et samlet behandlingsforløb, hvor kunstterapi og kognitiv terapi kombineres med ergoterapi og Neuromoterisk Kropsterapi efter Dr. Castillo Morales Koncept.

I Forvandlingsværkstedet får alle et målrettet og individuelt tilrettelagt behandlingsforløb, der indeholder elementer af kunstterapi, kognitiv terapi. ergoterapi og neuromoterisk kropsterapi efter Dr. Castillo Morales Koncept. 


Målet for behandlingen er, at give mennnesker redskaber til, at håndterer de komplekse problematikker, som de kæmper med. Gennem behandlingsforløbet læres strategier til at mestre udfordringer i det sociale rum, bearbejde traumer og eliminere angst.

 

Der arbejdes målrettet på at styrke selvværd, selvtillid, selvrespekt, selvomsorg, selvforståelse og sociale kompetencer.


Det er en nænsom behandlingsform, som forener krop og sind til en helhed/enhed og som giver øget velbefindende, livskvalitet og livsmod.

 

I behandlingen fokuseres på dét, at blive set, hørt, mødt og respekteret som det hele, unikke menneske, som vi alle har ret til at være.